Profil zadavatele

Od 16.4.2012 do 12.11.2018 byl profil zadavatele zveřejněn na Portálu pro vhodné uveřejnění.

Od 13.11.2018 je profil zadavatele nově zřízen na portálu Tender aréna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Copyright © 2017 Správa a údrľba silnic Ústeckého kraje