Hlavní účel organizace

  Výkon vlastnických práv kraje k silnicím II. a III. třídy, včetně jejich součástí a příslušenství v rámci své územní působnosti.

  Správa a údržba silnic II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenství v rámci územní působnosti organizace.

  Údržba silnic I. třídy, rychlostních silnic a dálnic a ostatních pozemních komunikací, včetně jejich součástí a příslušenství v rámci územní působnosti organizace.

  Zabezpečení výstavby a modernizace silnic II. a III. třídy a jejich součástí a dalších staveb nutných pro provoz a jejich správu a údržbu.

 

 

Úseky silnic s opravou živičných povrchů

Silnice č. Název akce Staničení začátek Staničení konec Datum začátku Datum konce Poznámka
III/26228 Děčín-Folknáře 0,000 1,553 22.08.2016 02.09.2016

Základní informace o organizaci

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Ruská 260
417 03 Dubí 3

telefon: 417 532 235

IČO
: 00080837 DIČ: CZ00080837

Detailní informace


Podpora z Fondu solidarity EU

Náprava povodňových škod 2010

Náprava povodňových škod 2013
 

Copyright © 2014 Správa a údržba silnic Ústeckého kraje